Spółki handlowe w Polsce. Rodzaje i ich zalety.

W naszym kraju jest kilka rodzajów spółek. Wśród nich znajdują się te, w których wspólnicy ręczą własnymi majątkiem, a także te, w których zobowiązania spółki są ściągane przez wierzycieli jedynie do kwoty zawartej w umowie. Zanim podejmiemy decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności w konkretnej formie warto jest zapoznać się z charakterystyką poszczególnych jej rodzajów.

Spółki osobowe

Najważniejszą cechą spółek osobowych jest fakt, że współudziałowcy ręczą za zobowiązania swojej działalności prywatnym majątkiem. W Polsce istnieję 4 rodzaje spółek osobowych. Sprawdźmy, czym się od siebie różnią.

Spółka cywilna

Spółkę cywilną może założyć praktycznie każdy. Do rozpoczęcia działalności w takiej formie wystarczy pisemne zobowiązanie współwłaścicieli. Po skonstruowaniu takiego niezbędna jest również wizyta w urzędzie Gminy w celu rejestracji swojej działalności. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej i jest regulowana prawem zawartym w Kodeksie cywilnym.

Spółka jawna

Spółka cywilna jest bardzo podobnym tworem do spółki cywilnej. Również nie posiada osobowości prawnej i do jej założenia niezbędna jest umowa współudziałowców. W celu rejestracji spółki niezbędny będzie jednak wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka jest regulowana prawem zawartym w Kodeksie Spółek Handlowych. Istotną różnicą w spółce jawnej jest fakt, że w jej nazwie musi być zawarte nazwisko choćby jednego ze wspólników.

Spółka partnerska

Spółka partnerska przeznaczona jest dla osób wykonujących tzw. wolne zawody i nieprowadzących działalności gospodarczej. Współudziałowcy odpowiadają za zobowiązania spółki osobiście i solidarnie całym swoim majątkiem – pożyczki i kredyty zaciągane przez podmiot.

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa umożliwia prawne rozgraniczenie odpowiedzialności prawnej i finansowej pomiędzy wspólnikami. Określa się je w umowie. Niestety ta forma spółki wymaga prowadzenia złożonej księgowości.

Spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe to ten rodzaj spółek, w których zobowiązania podmiotu nie są ściągane ze wspólników. W Polsce mamy 2 tego typu spółki.

Spółka zoo

Spółka z o.o. wymaga kapitału początkowego w wysokości co najmniej 5 000 zł. Umowa pomiędzy wspólnikami musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Spółka odpowiada majątkiem jedynie do kwoty ustalonej w umowie.

Spółka akcyjna

Najbardziej złożona forma spółki w Polsce. Do jej założenia niezbędny jest kapitał w wysokości 100 000 zł. Spółka akcyjna może pozyskiwać swój kapitał również na giełdzie – w przeciwieństwie do innych rodzajów spółek.