Jak się zachować w razie pożaru w firmie?

Jak się zachować w razie pożaru w firmie?

Jeżeli w naszej firmie wybuchnie pożar, najważniejsze to niezwłocznie zaalarmować o tym pozostałych pracowników i wszystkie osoby, przebywające na terenie budynku, a także wezwać straż pożarną. Co jednak robić do momentu jej przyjazdu?

Straż pożarną wzywamy telefonicznie, dzwoniąc na numer 998 i wyraźnie opisując zdarzenie. Będziemy poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, a także numeru telefonu, z którego nadajemy informację o zdarzeniu. Naszym obowiązkiem jest podać adres i nazwę obiektu, powiedzieć, co i na którym piętrze się pali i – przede wszystkim – czy istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Ważne jest, aby nie rozłączać się aż do momentu otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Następnie, jeżeli mamy taką możliwość, powinniśmy przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy dostępnych na miejscu środków gaśniczych, a także udzielić pomocy wszystkim potrzebującym jej osobom. Jeśli sytuacja tego wymaga, przystąpmy do ewakuacji ludzi i mienia, uważając jednak, aby nie ryzykować własnym życiem i nie potęgować paniki, jaka najpewniej udzieli się ludziom na widok ognia bądź dymu. Może być ona bowiem przyczyną niepotrzebnych i katastrofalnych w skutkach wypadków, nie tylko utrudniających działania ratowniczo-gaśnicze, ale i rzutujących na życie ewakuowanych ludzi.

Podstawowym celem ewakuacji jest zapewnienie wszystkim szybkiego i bezpiecznego opuszczenia miejsca objętego pożarem. Należy prowadzić ludzi przeznaczonymi do tego korytarzami i klatkami schodowymi. Strefę zagrożenia należy tutaj opuszczać, kierując się do najbliższego wyjścia służącego ewakuacji zgodnie z widocznym oznakowaniem.

Jeżeli z ewakuacją czekamy na stosowne służby, po ich przybyciu należy niezwłocznie i bezdyskusyjnie podporządkować się wydawanym przez nich rozkazom. Zabronione jest utrudnianie ewakuacji, zawracanie z drogi, tamowanie ruchu oraz wchodzenie w dyskusję. Dopiero po ewakuacji ludzi służby mogą przystąpić do ewakuacji mienia, której celem jest zabezpieczenie wartościowych przedmiotów oraz ważnej dokumentacji firmy.