Jak powinna wyglądać oferta biura rachunkowego

biuro rachunkowe

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga specjalistycznej wiedzy w wielu dziedzinach. Część obowiązków warto zatem powierzyć zaufanym podwykonawcom, którzy, korzystając z własnego doświadczenia i wiedzy, poprowadzą część zobowiązań firmy.

Zakres usług biura rachunkowego

Wieloletnie doświadczenie oraz gruntowne przygotowanie merytoryczne pracowników biura rachunkowego pozwala świadczyć usługi księgowe na najwyższym poziomie. Dzięki doskonałej znajomości obowiązujących przepisów prawnych oraz Międzynarodowych Przepisów Sprawozdawczości Finansowej biura oferują szeroki zakres usług, w tym:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodu i rozchodu KPiR,
  • prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • obsługa kadrowo-płacowa firm,
  • sporządzanie raportów na wewnętrzne potrzeby firmy,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • audyt ksiąg i ewidencji.

Księgi rachunkowe

Profesjonalna księgowość firmy powinna opierać się na rzetelności i skrupulatności. Nawet niewielkie pomyłki mogą skutkować przykrymi konsekwencjami finansowymi. Tak ważny jest zatem odpowiedni wybór biura rachunkowego, które powinno fachowo zajmować się finansami przedsiębiorstwa oraz prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Księgi te zawierają wszelkie istotne informacje gospodarcze, zapisy operacji finansowych oraz początkowe salda aktywów i pasywów. Pełna księgowość firmy wymaga odnotowania w dokumentach faktur, rachunków, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dla kogo konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości?

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości ciąży na spółkach z ograniczona odpowiedzialnością oraz na spółkach akcyjnych. Pozostałe jednostki takie jak osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne oraz spółki partnerskie zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości w przypadku, gdy w poprzednim roku podatkowym, dochód firmy netto przekroczył dwa miliony euro. Wykwalifikowany księgowy, dzięki zastosowaniu tak precyzyjnej formy rozliczenia, potrafi ocenić finansowy potencjał przedsiębiorstwa i wykorzystać go w odpowiedni sposób. Zachęcamy zatem do zapoznania się z ofertą biura rachunkowego, które świadczy usługi księgowe na najwyższym poziomie, również z zakresu pełnej księgowości.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego?

Oferta biura rachunkowego skierowana jest do różnych podmiotów gospodarczych. Oferuje prowadzenie pełnej księgowości, obsługę kadrowo-płacową przedsiębiorstwa a także doradztwo podatkowe. Dobrze prowadzona księgowość to szansa na optymalizację funkcjonowania firmy, zatem usługi przez nas oferowane świadczone są na najwyższym poziomie przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. W swojej pracy korzystamy z nowoczesnych narzędzi oraz metod, szkoląc się ustawicznie, dzięki czemu ograniczamy do minimum Państwa wydatki związane z koniecznością dopełnienia zobowiązań rachunkowo-podatkowych.